1569

حامدزمانی برنامه داره اینجا توباغ ملی

بابچا اومدیم فقط واس مسخره بازی وگرن ازحامدزمانی خوشم نمیاد

شیش ساعته دارن اهنگ میذارن الانم اهنگ برنامه سمت خدارو گذاشتن

ی عالمم که پلیس وگشت واینا ریختن 

ب بچامیگم الان میاد دور تادورش بادیگاردن فقط ی صدامیشنویم

ازش???? 

+انقد خوابیدم سرم درد میکنه-_-

+بروبچ کنکور تجربی ،ب امیدموفقیتتون توکنکور فردا^_-منبع: http://autumn-eng.blogfa.com/